Litt om deg

Korona-pandemien 2020 til 2022

Hvordan opplevde du samlet sett perioden med pandemi - fra 2020 til 2022?

Skriv maks 3 ord eller maks 3 korte setninger

Fulgte du smittevernrådene i denne perioden?

Hva gjorde du for å ta vare på din egen helse gjennom pandemien?

Skriv maks 3 ord eller maks 3 korte setninger

Hvordan har du samlet sett opplevd informasjonen fra kommunen gjennom pandemien?

Kan du utdype svaret?

Skriv maks 3 ord eller maks 3 korte setninger

Hva er det viktigste pandemien har lært deg?

Skriv maks 3 ord eller maks 3 korte setninger

Har kommunen bidratt til å skape trygghet for deg i gjennom pandemien?

Hva bidro til å skape trygghet?

Skriv maks 3 ord eller maks 3 korte setninger

Hva bidro til å skape utrygghet?

Skriv maks 3 ord eller maks 3 korte setninger

Webløsning utviklet av Olufsen Media © 2022