2021

TRINN 4:6

40/60

Vaksine til de få?

Det var i begynnelsen knapphet på koronavaksiner og kommunene fikk tilsendt et fåtall doser i uken som var forbeholdt personer i risikogrupper. Beboere på sykehjem, personer over 65 år og alvorlig syke stod først i prioriteringskøen.

Koronavaksineringen stilte store krav til kommunene både med bestilling, oppbevaring og administrering av vaksinene. Kommunen etablerte et eget team som løpende håndterte logistikk, informasjonsarbeid, og det medisinskfaglige. Det var mange spørsmål fra befolkningen og etterspørselen var stor.

I takt med stadig flere vaksinerte lanserte Regjeringen sin plan for gradvis gjenåpning i april 2021. Den bestod av 4 trinn med gradvise lettelser i tiltak.


STIKKORD: risikogruppe, delvaksinert, fullvaksinert, oppfriskningsdose, antivax, trinn 1, 2 og 3, deltaviruset

Webløsning utviklet av Olufsen Media © 2022