VINTER/SOMMER 2020

TRINN 1:6

10/60

På trygg avstand?

Sykdommen Covid-19 ble først påvist i Kina omkring årsskiftet 2019/2020, og etter rask spredning av viruset erklærte Verdens Helseorganisasjon (WHO) utbruddet som en pandemi i mars 2020.

Norge stenges ned den 12. mars 2020. Alle barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner ble stengt, og alle kultur- og idrettsarrangementer ble avlyst. Ulike virksomheter ble stengt. Det ble pålagt bruk av hjemmekontor der det var mulig.

Det ble også innført streng besøkskontroll på helseinstitusjoner. Tiltakene var for å begrense to nødvendige faktorer for spredning av smittsom sykdom: Forflytning/reisevirksomhet og fysisk kontakt.

I Vestvågøy påvises smitten for første gang i april. Skolene, barnehagene og samfunnet for øvrig åpnes etter hvert gradvis opp og mot sommeren kunne ulike tjenesteytende næringer gjenoppta driften. I kultursektoren skulle strenge antallsbegrensninger på ulike arrangemanter bli stående en god stund til. Det ble Norgesferie på de fleste nordmenn sommeren 2020.


STIKKORD: Lockdown, hjemmekontor, “alt blir bra”, kritiske samfunnsfunksjoner, søringkarantene, kohort, munnbind, tiltakspakker for næringslivet, permitteringer.

Webløsning utviklet av Olufsen Media © 2022