Fra Wuhan til

VESTVÅGØY

Velkommen til Folkeundersøkelsen
"Fra Wuhan til Vestvågøy"

Koronapandemien er et verdensomspennende utbrudd av den smittsomme sykdommen covid-19, som skyldes et coronavirus, sars-CoV-2. Vestvågøy kommune ønsker å lære mer om hvordan befolkningen lokalt hadde det gjennom pandemien.

Endringer i smitteverntiltak berørte livet vårt, både direkte eller indirekte. Samarbeidet mellom kommunens beredskapsapparat, øvrige ansatte i kommunen, og befolkningen for øvrig, har sjelden vært mer utbredt. Folk har fulgt smittevernrådene, mange har tatt vaksine og belastnin­gen på samfunnet har blitt mindre. Sammen stod vi han av!

Vi ønsker å skaffe kunnskap fra hvordan lokalbefolkningen har opplevd og håndtert unntakstilstanden de siste to årene. Tidslinjen du nå skal få se tar deg tilbake til de siste to årene med mulighet til å besvare spørs­mål underveis.

Takk for at du deltar i folkeundersøkelsen!

Webløsning utviklet av Olufsen Media © 2022